Reklamasjon

Skulle du føle at noe er feil med produktet ditt send oss en e-post med informasjon og vedlagte bilder til kundeservice@persgaard.no. Vi vil ta stilling til din reklamasjon så raskt som mulig og behandle den på best mulig måte.

Vurderer vi at reklamasjonsretten er berettiget, vil vi vanligvis kunne behandle denne med reservedeler, reparasjon eller bytte. I slike tilfeller har vi behov for å finne den beste løsningen i fellesskap med produksjonsavdelingen, og vi vil deretter vende tilbake til deg så raskt som mulig.

Hvis du har flere spørsmål ang. en reklamasjon, kan du ringe eller skrive til oss. Vi hjelper deg gjerne.