Persgaard Møbler er Gasellebedrift

Persgaard Møbler er Gasellebedrift

Siden 2003 har Dagens Næringsliv kåret Norges mest fremgangsrike bedrifter, og nå har også Persgaard Møbler havnet på listen over Gasellebedrifter i Norge.

 

Gasellebedriftene utgjør mellom 2 og 4% av Norges bedrifter. Dette er de bedriftene som oppfyller minstekravet til Gaselle kåringen, det vil si bedrifter med positiv økonomi og en dobling av omsetning over de siste 4 årene.

Kriteriene for å bli Gasellebedrift:

  • Levert godkjente regnskaper
  • Minst doblet omsetningen over fire år
  • Omsetning på over en million kroner første år
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Unngått fallende omsetning
  • Vært aksjeselskap

Persgaard Møbler åpnet dørene i 2019 og er stolte av å bli Gasellebedrift i 2023. Vi vil benytte anledningen til å takke våre ansatte for innsatsen som er lagt ned de siste 4 årene.